Search
  • MHalpin

Seachtain na Gaeilge


Bhí seisiún teaspeána againn le haghaidh Seachtain na Gaeilge. Ghlac gach rang páirt agus bhain an scoil ar fad taitneamh as! Maith sibh Scoil J.F.K as do chuid oibre crua go leir.

Ní tír gan teanga!


105 views0 comments

Recent Posts

See All